Правила за участие в Коледната томбола на Vanilla.bg

Правила за участие в Коледната томбола на Vanilla.bg

Официални правила за участие в Коледната томбола на Vanilla.bg

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на играта е "Сиена Трейд“ ЕООД с ЕИК 204809542 и търговски адрес: 9700 Шумен, ул. Христо Ботев № 15.
Официалните правила на томболата ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на https://vanilla.bg/ . Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://vanilla.bg/.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

3. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „Сиена Трейд“ ЕООД, както и членове на техните семейства.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Томболата се организира и провежда в периода между 18.12.2017 г. – 22.12.2017 г. само на територията на Република България. "Сиена Трейд“ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира томболата на 18.12.2017 г.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДИ

1. Намерете публикацията във фейсбук страницата на Vanilla.bg , в която е обявена томболата с награди.

2. Разгледайте снимките на трите награди и изберете коя от тях искате да спечелите.

3. Оставете коментар под публикацията, в който казвате за коя награда участвате.

4. Всеки участник има право само на един коментар и може да участва само за една от трите награди. Публикуването на повече от един коментар няма да увеличи шансовете ви за спечелване на наградата.

5. За периода на играта Организаторът ще раздаде общо три награди:
- Комплект обеци и колие „Снежинка“ (код 5679) – 1 бр.
- Шапка в тъмносиньо (код cz14240) – 1 бр.
- Дамски шал „Зимни клонки“ (код sz17406-3) – 1 бр.

РАЗДЕЛ 4: ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

1. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички участници, които отговарят на описаните по-горе изисквания за участие в томболата.

2. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 22.12.2017. и имената им ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на Vanilla.bg, както и на https://vanilla.bg/.

3. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) за периода на промоцията!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:
    а) публикуване на повече от един коментар от едно и също лице;
    б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
    в) създаване на фалшиви фейсбук профили с цел осигуряване на повече шансове в томболата.
    г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

4. Печелившите участници ще бъдат известени чрез лично съобщение във фейсбук, а имената им ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на Vanilla.bg, както и на https://vanilla.bg/.

5. За да получат наградите си печелившите участници трябва в срок от 24 часа след известяването им да предоставят име, телефонен номер и адрес за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. На тяхно място ще бъде изтеглен нов печеливш, отново на случаен принцип.

6. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер до 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 20 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

7. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

9. Сиена Трейд ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Сиена Трейд“ ЕООД за цели свързани с томболата, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Сиена Трейд ЕООД, и/или разпространението на наградите.
2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ
1. Организаторът на томболата не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на томболата и/или доставката на наградата.

РАЗДЕЛ 7. FACEBOOK  
1. Томболата се организира от „Сиена Трейд“ ЕООД и Facebook няма отношение или отговорности към нея. Промоцията по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от Facebook.
2. Участниците в томболата по никакъв начин не са задължени да натиснат бутона „Харесвам“, за да се абонират за страницата на Vanilla.bg, но могат да направят това по собствено желание.

3. Участниците в томболата по никакъв начин не са задължени да споделят на собствената си стена публикации от страницата на Vanilla.bg, но могат да направят това по собствено желание.

4. Участниците в томболата по никакъв начин не са задължени да тагват свои приятели на публикации от страницата на Vanilla.bg, но могат да направят това по собствено желание.

 

 

БЪРЗА ДОСТАВКА

от 24 до 72 часа

ЗА СПРАВКИ И ЗАЯВКИ:

×

ЗА СПРАВКИ И ЗАЯВКИ:

0884 58 68 50

РАБОТНО ВРЕМЕ:

×

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник-Петък /09:00-17:00/

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

×

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

ПРОБВАЙ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ

×

ФИКСИРАНА ДОСТАВКА

5 лв за цялата страна

Безплатна доставка

×

Безплатна доставка

за поръчки над 100 лв

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

×

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

ПРОБВАЙ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ

×