Поверителност

Сиена Трейд ” ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайта "VANILLA.BG" е дружество, регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 432205.

Органите, регулиращи дейността на „VANILLA.BG“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

  • тел: 02/91-53-518

  • email: kzld@cpdp.bg

  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

             Информацията, събрана от потребителите се съхранява в съответствие с прилоимото българско и общностно законодателство. Когато е целесъобразно „VANILLA.BG” използва SSL кодиране, за да осигури сигурността на предаване на сензитивни данни.

 

„VANILLA.BG” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://vanilla.bg/ и на IP адреса на Потребителя.

„VANILLA.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „VANILLA.BG”.

Чрез маркиране на отметка „ Абонамент“ Потребителят се съгласява да се абонира за новини по имейл.

 

„VANILLA.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „VANILLA.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

Ограниченията, описани по-горе не се прилагат в случай, че за “VANILLA.BG” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

 

 

 

БЪРЗА ДОСТАВКА

от 24 до 72 часа

ЗА СПРАВКИ И ЗАЯВКИ:

×

ЗА СПРАВКИ И ЗАЯВКИ:

0884 58 68 50

РАБОТНО ВРЕМЕ:

×

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник-Петък /09:00-17:00/

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

×

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

ПРОБВАЙ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ

×

ФИКСИРАНА ДОСТАВКА

5 лв за цялата страна

Безплатна доставка

×

Безплатна доставка

за поръчки над 100 лв

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

×

ТЕСТ И ПРЕГЛЕД

ПРОБВАЙ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ

×